ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : แก้ว วัตถุดิบแก้ว

- : glass, raw material

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Chemical analysis by X-ray Fluorescence (Pressd Pellet) including LOI
1,900 4
Chemical analysis by X-ray Fluorescence (Solid: Surface polished )
1,500 3
Chemical analysis by X-ray Fluorescence (Fused Bead) including LOI
2,500 5
Thermal Conductivity
1,500 10
Batch-Free-time testing
4,000 10
Laboratory Scale Glass melting
3,000 10
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงมวลและพลังงานทางความร้อนของวัสดุแก้วและเซรามิก
2,000 5
Refractive index
700 4
ค่าความแข็งผิวแก้ว ทดสอบด้วยหัวกดแบบ Knoop
500
ค่าความแข็งผิวแก้ว ทดสอบด้วยหัวกดแบบ Vicker's
500
บริการงานวิจัยระยะสั้น (ราคาและเวลาไม่แน่นอน)
ความทนต่อสภาวะแวดล้อม (Weathering Test)
3,000
หลอมแก้ว
3,000
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025