ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

DIN 52295 : แก้วน้ำ

DIN 52295 : glass

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Color measurement (CIE L*a*b*) Saturation(%) Brightness(%) and Dominant wavelength (nm)
900 5
ปริมาณเฟอรัสออกไซด์
900 5
ค่าความต้านแรงกระแทกของขวดแก้ว
500 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025