ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ISO 7884-3 : แก้ว

ISO 7884-3 : glass

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ค่าความหนืดของแก้ว
1,700 4
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025