ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 673 เล่ม 1-2553 : บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

TIS 673 เล่ม 1-2553 : Ballasts for high-pressure mercury vapour lamps Part 1 : safety requirements

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ตัวเก็บประจุและส่วนประกอบอื่นๆ
200 1
บัลลาสต์ชนิดป้องกันความร้อน
200 1
เครื่องหมายและฉลาก
200 1
การป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญกับส่วนที่มีไฟฟ้า
500 1
ขั้วต่อสาย
300 1
การเตรียมการสำหรับต่อลงดิน
400 1
ความต้านทานต่อความชื้น และการฉนวน
1,000 4
ความทนทานไฟฟ้า
400 1
ความทนความร้อนสำหรับขดลวดของบัลลาสต์
15,000 60
การเกิดความร้อนจากบัลลาสต์
1,000 2
การสร้าง
200 1
ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศ
300 1
หมุดเกลียว ส่วนที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านและจุดต่อ
500 1
ความต้านทานต่อความร้อน ไฟ และการเกิดรอย
1,500 2
ความต้านทานต่อการกัดกร่อน
500 1
แรงดันไฟฟ้าด้านออกไม่มีโหลด
500 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025