ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 408-2553 : ทองแดงและทองแดงเจือสำหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : เส้น และแท่ง

TIS 408-2553 : Copper and copper alloys for general electrical purposes : rod and bar

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
องค์ประกอบ
5,500 15
สมบัติทางกล การทดสอบความแข็งวิกเกอร์ส
500 2
สมบัติทางกล การทดสอบความแข็งบริเนลล์
500 2
สมบัติทางกล "ความต้านแรงดึง,ความต้านแรงดึงพิสูจน์ที่ร้อยละ 0.2และการยืดในความยาวพิกัด"
600 3
ลักษณะเฉพาะของการดัดโค้ง การดัดโค้ง 90 องศา
300 3
ลักษณะเฉพาะของการดัดโค้ง การดัดโค้ง 180 องศา
300 3
สมบัติทางไฟฟ้า สภาพต้านทานทางไฟฟ้าเชิงปริมาตร
500 1
500 1
สมบัติทางไฟฟ้า สภาพต้านทานทางไฟฟ้าเชิงมวล
500 1
สมบัติทางไฟฟ้า สภาพนำไฟฟ้า
500 1
500 1
ความไม่เปราะเนื่องจากไฮโดรเจน
3,000 5
ขนาดและเกณฑ์ความคาดเคลื่อน มิติสำหรับเส้นกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส และหกเหลี่ยมด้านเท่า
100 1
ขนาดและเกณฑ์ความคาดเคลื่อน ความกว้าง และความหนาของแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า
100 1
รูปร่างของมุมและขอบ "รัศมีมุมสำหรับเส้นและแท่งที่ไม่ลบมุม,รัศมีมุมสำหรับเส้นและแท่งที่ลบมุมและรัศมีขอบครึ่งวงกลม"
300 1
ความยาว ความยาวตามการผลิตและความยาวที่กำหนด
100 1
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่าง ความบิด
200 2
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่าง ความตรง
200 2
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่าง ความแบนราบของแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า
200 1
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมวล
300 1
สภาพผิว
100 1
เครื่องหมาย การบรรจุ และฉลาก
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025