ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 366-2547 : เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

TIS 366-2547 : Electric irons : safety requirement

รายการทดสอบ วศ. วว. PTEC (สวทช.)
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
การทำเครื่องหมาย และข้อแนะนำ
300 1
250 1
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า
300 1
350 1
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า
500 1
350 1
การเกิดความร้อน
1,200 1
1,500 2
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิทำงาน
500 1
500 1
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่
4,000 1
ความต้านทานต่อความชื้น
1,200 4
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า
750 1
500 1
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
700 1
การทำงานผิดปกติ
1,000 1
1,800 3
เสถียรภาพและอันตรายทางกล
500 1
850 1
ความแข็งแรงทางกล
500 1
400 1
การสร้าง แบบแห้ง แบบพ่นน้ำ
1,500 3
การสร้าง แบบไอน้ำ
2,500 3
สายไฟฟ้าภายใน
500 1
300 1
ส่วนประกอบ
500 1
400 1
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าและสายอ่อนภายนอก
500 1
500 1
ขั้วต่อสำหรับตัวนำภายนอก
500 1
400 1
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน
1,000 1
400 1
หมุดเกลียวและจุดต่อ
500 1
400 1
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน
750 1
550 1
ความทนความร้อนและไฟ
1,400 3
ความต้านทานการเป็นสนิม
500 1
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025