ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 344-2549 : ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์

TIS 344-2549 : Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders

รายการทดสอบ วว. PTEC (สวทช.)
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
การทำเครื่องหมาย
200 1
การป้องกันช็อกไฟฟ้า
500 1
ขั้วต่อ
500 1
การสร้าง
1,000 2
ความทนฝุ่นและความชื้น
2,400 7
ความต้านทานของฉนวนและความทนแรงดันไฟฟ้า
ความทนทาน
ความแข็งแรงทางกล
500 2
หมุดเกลียว ส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน และส่วนต่อ
500 2
ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศ
500 1
ความทนความร้อน ไฟ และการเกิดรอย
7,500 4
ความทนทานต่อความเค้นตกค้างมากเกิน(การแตกร้าวโดยการเร่ง) และความทนต่อการการเกิดสนิม
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025