ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 293-2541 : สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์

TIS 293-2541 : PVC-insulated aluminium cables

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ตัวนำ : ความเรียบ ข้อบกพร่อง
100 1
ตัวนำ : พื้นที่หน้าตัด
100 1
ตัวนำ : จำนวนเส้นลวด
100 1
ตัวนำ : เส้นผ่านศูนย์กลางของลวด
300 1
ตัวนำ : รอยต่อในลวดและการตีเกลียว
200 1
ตัวนำ : เกลียว
100 1
ตัวนำ : อัตราส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดที่มีค่าต่างกันในตัวนำก่อนอัดแน่น
100 1
ตัวนำ : ความเค้นดึงอันติมะของเส้นลวดและความยืด
400 3
ตัวนำ : สภาพต้านทานของลวดอะลูมิเนียม
200 3
ตัวนำ : ความต้านทานของตัวนำที่ 20 ํ c
200 1
ฉนวน : ลักษณะการหุ้ม
100 1
ฉนวน : ความหนา
300 1
ฉนวน : สี และความทนของเครื่องหมาย
100 1
ฉนวน : ความทนทางไฟฟ้า
200 1
ฉนวน : ความต้านแรงดึงและความยืดตัว : ก่อนเร่งอายุ
500 5
ฉนวน : ความต้านแรงดึงและความยืดตัว : หลังเร่งอายุ
1,500 10
ฉนวน : การสูญเสียมวลของฉนวน
1,000 5
ฉนวน : ความทนของฉนวนต่อการช็อกด้วยความร้อน
500 3
ฉนวน : การเปลี่ยนแปลงรูปขณะมีแรงกดที่อุณหภูมิสูง
600 3
ฉนวน : ความทนต่อแสงอาทิตย์ : แบบคาร์บอนอาร์ค
ฉนวน : ความทนต่อแสงอาทิตย์ : แบบซีนอนอาร์ค
ฉนวน การบรรจุ
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025