ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : พัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศ

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ประสิทธิภาพพลังงาน (ต่อการทดสอบ 1 ตัว)
1,000
พัดลมไฟฟ้าเฉพาะด้านความปลอดภัย
8,850
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025