ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

High voltage calibration very low frequency : สอบเทียบไฟฟ้าแรงดันสูง AC 0-100 kV ความถี่ 0.02, 0.05, 0.1 และ 50Hz

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
High voltage calibration very low frequency (1 รายการ)
5,000
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025