ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

การทดสอบการคงค่าความสว่างดวงโคมไฟฟ้า (ชนิดหลอด LED) ตามข้อกำหนดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : ทดสอบการกระจายแสงของดวงโคมไฟฟ้า

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ทดสอบการกระจายแสงของดวงโคมไฟฟ้า
6,000
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025