ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : ไมโครเวฟ

FDA 88-8264 : Microwave

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สอบเทียบคลื่น Microwave leagkage tester
2,000 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025