ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2214-2548 : ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย

TIS 2214-2548 : Household refrigerators : safety requirements

รายการทดสอบ วว. PTEC (สวทช.)
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
การจำแนกประเภท การทำเครื่องหมาย และข้อแนะนำ
400 1
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า
850 1
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า
1,000 1
การเกิดความร้อน
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิทำงาน
500 1
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่
800 1
ความทนต่อความชื้น
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า
500 1
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
800 1
การทำงานผิดปกติ
เสถียรภาพและอันตรายทางกล
ความแข็งแรงทางกล
การสร้าง
สายไฟฟ้าภายใน
500 1
ส่วนประกอบ
400 1
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าและสายอ่อนภายนอก
800 1
ขั้วต่อสำหรับตัวนำภายนอก
600 1
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน
800 2
หมุดเกลียวและจุดต่อ
400 1
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวนและฉนวนตัน
550 1
ความทนความร้อนและไฟ
1,400 2
ความต้านทานการเป็นสนิม
500 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025