ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1985-2549 : เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะด้านความปลอดภัย

TIS 1985-2549 : Appliances for skin or hair care : safety requirement

รายการทดสอบ วศ. วว. PTEC (สวทช.)
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
การทำเครื่องหมายและฉลาก และข้อแนะนำ
300 1
250 1
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า
300 1
350 1
การเริ่มเดินเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานด้วยมอเตอร์
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้าเข้า
500 1
750 1
การเกิดความร้อน
1,200 1
1,500 3
การเกิดความร้อน (ทดสอบเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หมุนรอบตัวเองได้)
700 2
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภุมิทำงาน
500 1
500 1
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่
4,000 1
ความทนต่อความชื้น
2,300 5
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า
750 1
500 1
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
800 2
ความทนทาน
การทำงานผิดปกติ
1,000 1
2,500 4
การทำงานผิดปกติ กรณีสวิตช์มีตำแหน่งวงจรเปิดได้จากการตัดวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสามารถติดตั้งการทำงานในตำแหน่งสำรองได้
เสถียรภาพและอันตรายทางกล
500 1
400 1
ความแข็งแรงทางกล
500 1
500 1
การสร้าง
500 1
1,500 2
การสร้าง ข้อ 22.32 (ทดสอบเฉพาะเครื่องม้วนผมประเภท II )
สายไฟฟ้าภายใน
500 1
400 1
สายไฟฟ้าภายใน ข้อ 23.3 ( ทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สายไฟฟ้าภายในมีการเคลื่อนที่ )
500 1
950 2
ส่วนประกอบ(ตรวจพินิจการแสดงเครื่องหมาย IEC)
500 1
500 1
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า และสายอ่อนภายนอก
500 1
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า และสายอ่อนภายนอก ( ทดสอบเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้มือจับขณะใช้งาน )
1,400 2
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า และสายอ่อนภายนอก ( ทดสอบเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หมุนรอบตัวเองได้ )
1,500 3
ขั้วต่อสำหรับตัวนำภายนอก
500 1
400 1
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน
1,000 1
400 1
หมุดเกลียวและจุดต่อ
500 1
400 1
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน
750 1
1,400 2
ความทนความร้อน และไฟ
2,600 2
ความต้านการเกิดสนิม
500 1
การแผ่รังสีความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025