ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1773-2548 : เตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย

TIS 1773-2548 : Microwave ovens safety requirements

รายการทดสอบ วว. PTEC (สวทช.)
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
เครื่องหมายและฉลาก และข้อแนะนำ
250 1
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า
350 1
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ(microwave oven)
900 1
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven)
1,000 1
การเกิดความร้อน เตาไมโครเวฟ(microwave oven)
3,000 1
การเกิดความร้อน เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven)
5,000 1
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิทำงาน
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิทำงาน เตาไมโครเวฟ(microwave oven)
500 1
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven)
600 1
ความต้านทานต่อความชื้น
2,000 5
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้า
1,000 1
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้า และวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง(เฉพาะแบบมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์)
800 1
ความทนทาน เตาไมโครเวฟ(microwave oven)
ความทนทาน เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven)
การทำงานผิดปกติ เตาไมโครเวฟ(microwave oven)
8,000 3
การทำงานผิดปกติ เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven)
1,200 2
การทำงานผิดปกติ(EMC)
เสถียรภาพและอันตรายทางกล
500 1
ความแข็งแรงทางกล
1,000 200
การสร้าง เตาไมโครเวฟ(microwave oven)
การสร้าง เตาไมโครเวฟชนิดร่วม(combination microwave oven)
สายไฟฟ้าภายใน
300 1
ส่วนประกอบ
500 1
การต่อเข้ากับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก
500 1
ขั้วต่อสำหรับตัวนำภายนอก
400 1
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน
400 1
หมุดเกลียวและจุดต่อ
400 1
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศ และฉนวนตัน
1,000 1
ความทนความร้อนและไฟ
4,000 1
ความต้านทานการเป็นสนิม
500 1
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025