ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 85-2548 : ตัวนำลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสำหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน

TIS 85-2548 : Round wire concentric lay overhead electrical stranded conductors

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สภาพผิว
การตีเกลียว
2,000 5
รอยต่อ
3,500 5
ความหนาแน่นเชิงเส้น
สภาพนำไฟฟ้า /ความต้านทานกระแสตรง
1,000 1
การทดสอบเฉพาะแบบ เส้นโค้งความเค้น-ความเครียด และความต้านแรงของตัวนำ
การทดสอบตัวอย่าง พื้นที่หน้าตัด
การทดสอบตัวอย่าง เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำ
300 1
การทดสอบตัวอย่าง แรงดึงขาดของลวด
3,000 7
การบรรจุ การทำเครื่องหมายและฉลาก
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025