ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1693-2547 : เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า น้ำผ่านร้อนทันที เฉพาะด้านความปลอดภัย

TIS 1693-2547 : Instantaneous water heaters : safety requirements

รายการทดสอบ วว. PTEC (สวทช.)
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
การทำเครื่องหมาย และข้อแนะนำ
250 1
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า
350 1
การเริ่มเดินเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานด้วยมอเตอร์
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า
750 1
การเกิดความร้อน
1,500 1
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิทำงาน
500 1
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่
4,000 1
ความทนต่อความชื้น
2,300 5
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า
500 1
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
800 1
ความทนทาน
การทำงานผิดปกติ
2,500 1
การทำงานผิดปกติ : กรณีสวิตช์มีตำแหน่งวงจรเปิดได้จากการตัดวงจรทางอิเล็คทรอนิกส์หรือสามารถตั้งการทำงานในตำแหน่งสำรองได้
27,500 30
เสถียรภาพและอันตรายทางกล
400 1
ความแข็งแรงทางกล
700 1
การสร้าง
1,500 1
สายไฟฟ้าภายใน
400 1
ส่วนประกอบ
500 1
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าและสายอ่อนภายนอก
500 1
ขั้วต่อสำหรับตัวนำภายนอก
400 1
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน
400 1
หมุดเกลียวและจุดต่อ
400 1
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน
1,400 1
ความทนความร้อนและไฟ
3,500 1
ความต้านทานการเป็นสนิม
500 1
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025