ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1509-2547 : กระทะไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

TIS 1509-2547 : Electric fryers : safety requirement

รายการทดสอบ วศ. วว. PTEC (สวทช.)
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
การทำเครื่องหมาย และข้อแนะนำ
300 1
250 1
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า
300 1
350 1
การเริ่มเดินเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานด้วยมอเตอร์
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า
500 1
750 1
การเกิดความร้อน
1,200 1
1,500 2
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิทำงาน
500 1
500 1
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่
4,000 1
ความทนต่อความชื้น
2,300 5
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า
750 1
500 1
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
800 1
ความทนทาน
การทำงานผิดปกติ
1,000 1
2,500 2
เสถียรภาพและอันตรายทางกล
500 1
400 1
ความแข็งแรงทางกล
500 1
400 1
การสร้าง
500 1
1,500 3
สายไฟฟ้าภายใน
500 1
400 1
ส่วนประกอบ
500 1
500 1
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าและสายอ่อนภายนอก
500 1
500 1
ขั้วต่อสำหรับตัวนำภายนอก
500 1
400 1
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน
750 1
400 1
หมุดเกลียวและจุดต่อ
500 1
400 1
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน
750 1
1,400 2
ความทนความร้อนและไฟ
3,500 2
ความต้านทานการเป็นสนิม
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025