ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1462-2548 : เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย

TIS 1462-2548 : Clothes washing machines household use

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
เครื่องซักผ้าต้องไม่ทำให้ผ้าเสียหาย
400 1
ถังซักและฝาปิดเปิดต้องไม่มีการรั่วซึม
400 1
ช่องป้อนน้ำลงถังซักต้องสูงกว่าระดับน้ำสูงสุด
100 1
ปริมาณน้ำมาตรฐาน
450 1
ปริมาณใช้น้ำมาตรฐาน
500 1
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก < 2.5 Kg
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 2.5 < C < 3.5 Kg
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 3.5 < C < 4.5 Kg
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 4.5 < C < 5.5 Kg
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 5.5 < C < 6.5 Kg
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 6.5 < C < 7.5 Kg
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 7.5 < C < 8.5 Kg
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 8.5 < C < 9.5 Kg
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 9.5 < C < 10.5 Kg
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 10.5 < C < 11.5 Kg
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 11.5 < C < 12.5 Kg
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 12.5 < C < 13.5 Kg
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 13.5 < C < 14.5 Kg
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 14.5 < C < 15.5 Kg
เครื่องซักผ้าอ้างอิง
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 1 < C < 4 Kg
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 4 < C < 6 Kg
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 6 < C < 8 Kg
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 8 < C < 10 Kg
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 10 < C < 14 Kg
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 14 < C < 16 Kg
เครื่องซักผ้าอ้างอิง
เครื่องหมายและฉลาก
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025