ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1389-2539 : เครื่องอบผ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

TIS 1389-2539 : Tumbler dryers : safety requirements

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
350 1
กำลังไฟฟ้าเข้า
350 1
การเกิดความร้อน
900 1
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน
500 1
ความทนความชื้น
1,200 1
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้า
500 1
การทำงานในภาวะผิดปกติ
800 1
เสถียรภาพและอันตรายทางกล
850 1
ความแข็งแรงทางกล
400 1
การทำ
1,600 1
การเดินสายไฟฟ้าภายใน
300 1
ส่วนประกอบ
300 1
การต่อกับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก
500 1
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก
400 1
การต่อลงดิน
400 1
หมุดเกลียวและจุดต่อ
400 1
ไฟ
800 1
ความต้านทานการเกิดสนิม
500 1
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน
1,000 1
เครื่องหมายและฉลาก
250 1
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรไฟฟ้า
700 1
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศและระยะห่าง
500 1
ความทนความร้อน
500 1
การเกิดรอยทางไฟฟ้า
1,000 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025