ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1195-2536 : เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย

TIS 1195-2536 : Mains operated electronic and related apparatus for household and similar general use: safety requirements

รายการทดสอบ วว. PTEC (สวทช.)
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
เครื่องหมายและฉลาก
300 1
การแผ่รังสีที่ทำให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออน
1,000 2
การเกิดความร้อนในภาวะการใช้งานตามปกติ : อุณหภูมิในภาวะการใช้งาน
500 1
การเกิดความร้อนในภาวะการใช้งานตามปกติ : ความทนความร้อนของฉนวน
400 1
การเกิดความร้อนในขณะที่อุณหภูมิโดยรอบมีค่าสูงกว่าปกติ : ความทนความร้อนเมื่อไม่มีแรงกระทำจากภายนอก
500 1
การเกิดความร้อนในขณะที่อุณหภูมิโดยรอบมีค่าสูงกว่าปกติ : ความทนความร้อนเมื่อมีแรงกระทำจากภายนอก
600 1
อันตรายจากไฟฟ้าช็อกในภาวะการใช้งานตามปกติ: การทดสอบภายนอก: ทั่วไป
400 1
อันตรายจากไฟฟ้าช็อกในภาวะการใช้งานตามปกติ: การทดสอบภายนอก:: เพลาทำงาน
200 1
อันตรายจากไฟฟ้าช็อกในภาวะการใช้งานตามปกติ: การทดสอบภายนอก:: รูระบายอากาศ
200 1
อันตรายจากไฟฟ้าช็อกในภาวะการใช้งานตามปกติ: การทดสอบภายนอก:: อุปกรณ์ขั้วต่อ
200 1
อันตรายจากไฟฟ้าช็อกในภาวะการใช้งานตามปกติ: การทดสอบภายนอก:: อุปกรณ์ควบคุมที่ปรับตั้ง ไว้ก่อน
300 1
อันตรายจากไฟฟ้าช็อกในภาวะการใช้งานตามปกติ: การทดสอบภายนอก:: การปรับแต่งแรงดันไฟฟ้า ประธาน
400 1
อันตรายจากไฟฟ้าช็อกในภาวะการใช้งานตามปกติ: การทดสอบภายนอก:: การดึงเต้าเสียบประธาน
400 1
: การถอดฝาครอบป้องกัน
400 1
: คุณลักษณะในการทำ: การฉนวนของส่วนที่มีไฟฟ้า : ตรวจพินิจ
200 1
: คุณลักษณะในการทำ: การฉนวนของส่วนที่มีไฟฟ้า : ความต้านทานของฉนวน และความทนแรงดันของ ไดอิเล็กทริกภายหลังการบ่ม
3,500 3
: คุณลักษณะในการทำ: ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อก
400 1
: คุณลักษณะในการทำ: ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศ
550 1
: คุณลักษณะในการทำ: ชั้นฉนวนบน ล่างที่มีไฟฟ้า : การบ่ม
2,500 3
: คุณลักษณะในการทำ: ชั้นฉนวนบน ล่างที่มีไฟฟ้า : การกระแทก
300 1
: คุณลักษณะในการทำ: ชั้นฉนวนบน ล่างที่มีไฟฟ้า : การขีดข่วน
600 1
: คุณลักษณะในการทำ: ฉนวนที่อยู่ในระหว่างตัวนำที่มีไฟฟ้าในสายไฟฟ้ากับส่วนที่แตะต้องถึง
600 1
: คุณลักษณะในการทำ: ฉนวนอื่น: ความหนา
200 1
: คุณลักษณะในการทำ: ฉนวนอื่น : ความทนแรงดันของไดอิเล็คทริก
400 1
: คุณลักษณะในการทำ: ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศเมื่อสายไฟฟ้า ใดๆ หลุดออกจากที่ : ตรวจพินิจและวัด
550 1
: คุณลักษณะในการทำ: ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศเมื่อสายไฟฟ้า ใดๆ หลุดออกจากที่ : การสั่นสะเทือน
600 1
: คุณลักษณะในการทำ: ลักษณะเครื่องใช้เมื่อทดสอบ ด้วยนิ้วทดสอบมาตรฐาน
350 1
คุณลักษณะในการทำ ตัวนำของสายไฟฟ้าภายใน
300 1
คุณลักษณะในการทำการยึดให้มั่นคงของหน้าต่างเลนส์ตัวกรองแสงฝาครอบหลอดสัญญาณฯลฯ : ตรวจพินิจ
200 1
: คุณลักษณะในการทำ: การยึดให้มั่นคงของหน้าต่างเลนส์ตัวกรองแสงฝาครอบหลอดสัญญาณฯลฯ : ทดสอบโดยใช้แรง20 นิวตัน
300 1
: คุณลักษณะในการทำ: การยึดให้มั่นคงของหน้าต่างของฝาครอบ : ตรวจพินิจ
200 1
: คุณลักษณะในการทำ: การยึดให้มั่นคงของหน้าต่างของฝาครอบ : ทดสอบโดยใช้แรง50 นิวตัน
300 1
คุณลักษณะที่ต้องการด้านฉนวน: เสิร์จ
1,000 3
คุณลักษณะที่ต้องการด้านฉนวน: การอบความชี้น
3,000 5
คุณลักษณะที่ต้องการด้านฉนวน: ความต้านทานของฉนวนและความทนแรงดันของไดอิเล็กทริก
800 1
อันตรายจากไฟฟ้าช็อกในภาวะผิดพร่อง
800 1
การเกิดความร้อน
900 2
ความแข็งแรงทางกล: เครื่องใช้สมบูรณ์ : การทดสอบการตกกระแทก
500 1
ความแข็งแรงทางกล: เครื่องใช้สมบูรณ์ : การทดสอบการสั่นสะเทือน
600 1
ความแข็งแรงทางกล: เครื่องใช้สมบูรณ์ : การทดสอบการกระแทก
900 2
ความแข็งแรงทางกล: การติดลูกบิด ที่จับ และสิ่งคล้ายกัน
300 1
ความแข็งแรงทางกล: อุปกรณ์ควบคุมจากระยะไกลมีสาย
200 1
ความแข็งแรงทางกล: ลิ้นชัก
200 1
ความแข็งแรงทางกล: ตัวรับร่วมแกนสำหรับสายอากาศซึ่งติดตั้งที่เครื่องรับโทรทัศน์ : การทดสอบความทนทาน
500 1
ความแข็งแรงทางกล: ตัวรับร่วมแกนสำหรับสายอากาศซึ่งติดตั้งที่เครื่องรับโทรทัศน์ : การทดสอบการกระแทก
500 1
ความแข็งแรงทางกล: ตัวรับร่วมแกนสำหรับสายอากาศซึ่งติดตั้งที่เครื่องรับโทรทัศน์ : การทดสอบโมเมนต์บิด
500 1
ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศระหว่างส่วนซึ่งต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน
300 1
ส่วนประกอบ: ตัวต้านทาน: ระหว่างส่วนที่มีไฟฟ้ากับส่วนโลหะที่แตะต้องถึง
7,500 10
ส่วนประกอบ: ตัวต้านทาน: อื่นๆ
2,000 4
ส่วนประกอบ: ตัวเก็บประจุ: การทดสอบเสิร์จ
2,800 4
ส่วนประกอบ: ตัวเก็บประจุ: การทดสอบความทนทาน
18,000 15
ส่วนประกอบ: ตัวเก็บประจุ: การทดสอบความชี้น
7,500 10
: วิสัยสามารถโหลดเกิน
1,000 2
: ฉนวนของขดลวด : การทดสอบความทนแรงดันของไดอิเล็กทริก
20,000 3
: ฉนวนของขดลวด : การทดสอบคุณลักษณะที่ต้องการด้านการทำ
3,000 3
: ฉนวนของขดลวด : หม้อแปลงที่ประสงค์ให้มีการป้องกันโดยการต่อลงดิน
400 2
: ส่วนประกอบและชุดประกอบสำเร็จแรงดันไฟฟ้าสูง : หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าสูงและมัลติพลายเออร์แรงดันไฟฟ้าสูง
2,400 1
: ส่วนประกอบและชุดประกอบสำเร็จแรงดันไฟฟ้าสูง : ส่วนที่เกี่ยวข้อง
600 1
: ส่วนประกอบและชุดประกอบสำเร็จแรงดันไฟฟ้าสูง : สายไฟฟ้าต่อ
1,800 5
: ส่วนประกอบและชุดประกอบสำเร็จแรงดันไฟฟ้าสูง : ส่วนประกอบที่ทดสอบในเครี่องใช้
600 1
: ฟิวส์และอุปกรณ์ ตัดวงจร : ตัวปลดวงจรทางความร้อน
900 1
: ฟิวส์และอุปกรณ์ ตัดวงจร : ตัวฟิวส์ที่ใช้ในเครื่องใช้
2,000 1
: ฟิวส์และอุปกรณ์ ตัดวงจร : ตัวต้านทานที่เป็นฟิวส์
1,000 2
: ฟิวส์และอุปกรณ์ ตัดวงจร : การเปลี่ยนฟิวส์หรืออุปกรณ์ตัดวงจร
200 1
: การทดสอบโดยการตรวจพินิจและการวัด
300 1
: ความทนทานของตัวเก็บประจุ
15,000 15
: ความทนเสิร์จของตัวต้านทาน
1,500 2
: ความทนทาน : เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องใช้
3,000 3
: ความทนทาน : เป็นส่วนประกอบ แยกเป็นเอกเทศ
3,000 1
: ความทนไฟ : ไม่มีเปลือกหุ้มแยกต่างหาก
600 1
: ความทนไฟ : มีเปลือกหุ้มแยกต่างหาก
600 1
: สวิสซ์ป้องกัน
200 1
: อุปกรณ์ปรับตั้งแรงดันไฟฟ้า
3,000 3
: มอเตอร์: การป้องกันความล้มเหลวทางไฟฟ้าหรือทางกล
300 1
: มอเตอร์: ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศ
300 1
: มอเตอร์: การสร้างหรือติดตั้งสายไฟฟ้า
300 1
: มอเตอร์: ฝาครอบแปรงถ่านแบบหมุดเกลียว
300 1
: มอเตอร์: การป้องกันอันตรายของชิ้นส่วนเคลื่อนไหว
300 1
: มอเตอร์: ความแข็งแรงทางกล
400 1
: แบตเตอรี่
200 1
: เต้าเสียบและเต้ารับ
200 1
: ขั้วต่อสายดินเพื่อความปลอดภัย
400 1
: ขั้วต่อสายสำหรับสายอ่อนภายนอก
400 1
: อุปกรณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของเต้าเสียบประธาน : การเกิดแรงเครียด
500 1
: อุปกรณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของเต้าเสียบประธาน : มิติ
900 2
: การทดสอบโดยการตรวจพินิจ
500 1
: อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของฉนวน : การใช้งานตามภาวะปกติ
600 1
: อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของฉนวน : การใช้งานตามภาวะผิดพร่อง
600 1
: ความทนแรงดันของไดอิเล็กทริก
600 1
: ความทนการโค้งงอ
2,600 3
: การผ่อนคลายความเครียดและการบิดของสาย
500 1
: ความเสี่ยงต่อการชำรุด : ตรวจพินิจ
200 1
: ความเสี่ยงต่อการชำรุด : มีบุชชิง
2,500 3
: การคลายและขันหมุดเกลียว
500 1
: การทดสอบโดยการตรวจพินิจด้วยมือและการวัด
1,000 2
: การทดลองใช้งานอุปกรณ์ยึด : อุปกรณ์ยึดที่ทำงานโดยการเคลื่อนที่เชิงหมุนและเชิงเส้นร่วมกัน
700 1
: การทดลองใช้งานอุปกรณ์ยึด : ฝาครอบที่จับยึดด้วยตัวจับยึดแบบกดล็อก
700 1
: หลอดภาพที่มีการป้องกันในตัวรวมทั้งหลอดภาพที่มีฉากป้องกันรวมเป็นส่วนเดียวกัน : กระบวนการบ่ม
6,000 5
: หลอดภาพที่มีการป้องกันในตัวรวมทั้งหลอดภาพที่มีฉากป้องกันรวมเป็นส่วนเดียวกัน : การทดสอบการระเบิดเข้า
3,000 3
: หลอดภาพที่มีการป้องกันในตัวรวมทั้งหลอดภาพที่มีฉากป้องกันรวมเป็นส่วนเดียวกัน : การทดสอบความแข็งแรงทางกล
1,800 2
: หลอดภาพที่ไม่มีการป้องกันในตัว
500 1
เสถียรภาพทางกล
850 1
: แผ่นวงจรพิมพ์ : การทดสอบการลุกไหม้ในแนวดิ่งสำหรับวัสดุฐานแข็งแกร็ง
5,000 3
: แผ่นวงจรพิมพ์ : การทดสอบแผ่นวงจรพิมพ์แข็งแกร็งด้วยเปลวไฟรูปเข็ม
4,000 3
: เปลือกหุ้ม
5,000 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025