ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1102-2538 : โคมไฟฟ้าฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ

TIS 1102-2538 : Self-contained emergency lighting luminaires

รายการทดสอบ PTEC (สวทช.)
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
การทำ : หมุดเกลียวและส่วนที่ต่อทางกล และปลอกอัดสาย : ทดสอบตามข้อ 5.2.9.6
ส่วนประกอบ : ขั้วรับหลอด
ส่วนประกอบ : ขั้วรับสตาร์ตเตอร์
ส่วนประกอบ : ชุดขั้วต่อสาย
ส่วนประกอบ : ขั้วต่อสายและการต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า
ส่วนประกอบ : รูร้อยสายไฟฟ้า
ความคงทนของเครื่องหมาย
การทำ ": รางเดินสายในโคมไฟฟ้า,ขั้วรับหลอด"
การทำ : ชุดขั้วต่อสาย
การทำ : ขั้วต่อสายและการต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า : การป้องกันการสัมผัสส่วนที่เป็นโลหะ
การทำ : ขั้วต่อสายและการต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า : ขั้วต่อสายสำหรับสายไฟฟ้าจ่าย
การทำ : ขั้วต่อสายและการต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า : ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำของสายไฟฟ้าจ่าย
การทำ : ขั้วต่อสายและการต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า : ขั้วต่อสายที่ไม่ใช่สำหรับต่อสายไฟฟ้าจ่าย
การทำ : สวิตช์
การทำ : ฉนวนรองในและปลอกฉนวน
การทำ : ฉนวนของโคมไฟฟ้าประเภท II
การทำ : การต่อทางไฟฟ้าและส่วนที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน : ตรวจพินิจ
การทำ : การต่อทางไฟฟ้าและส่วนที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน : ทองแดง(วิเคราะห์ทางเคมี)
การทำ : หมุดเกลียวและส่วนที่ต่อทางกล และปลอกอัดสาย : ทดสอบตามข้อ 5.2.9.1
การทำ : หมุดเกลียวและส่วนที่ต่อทางกล และปลอกอัดสาย : ทดสอบตามข้อ 5.2.9.2
การทำ : หมุดเกลียวและส่วนที่ต่อทางกล และปลอกอัดสาย : ทดสอบตามข้อ 5.2.9.3
การทำ : หมุดเกลียวและส่วนที่ต่อทางกล และปลอกอัดสาย : ทดสอบตามข้อ 5.2.9.4
การทำ : หมุดเกลียวและส่วนที่ต่อทางกล และปลอกอัดสาย : ทดสอบตามข้อ 5.2.9.5
การทำ : ความแข็งแรงทางกล
การทำ : อุปกรณ์แขวนและอุปกรณ์ปรับแต่ง
การทำ : วัสดุซึ่งติดไฟลุกไหม้ได้
การทำ : โคมไฟฟ้าซึ่งมีสัญลักษณ์ F
การทำ : ช่องระบายน้ำ
การทำ : ความทนทานต่อการกัดกร่อน
การทำ : ตัวชี้บอก
การทำ : อุปกรณ์เปลี่ยนทาง
สายไฟฟ้าภายนอกและสายไฟฟ้าภายใน : การต่อวงจรเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าและสายไฟฟ้าภายนอกอื่นๆ
สายไฟฟ้าภายนอกและสายไฟฟ้าภายใน : สายไฟฟ้าภายใน
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน
การป้องกันไฟฟ้าช็อก
ความทนฝุ่น
ความทนน้ำ
ความทนความชื้น
ความต้านทานของฉนวนระหว่างส่วนต่างๆ
ความทนแรงดันไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้ารั่ว
ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศ
ความทนทาน : ทดสอบตามข้อ 5.9.1 (ความทนทาน)
และอุณหภูมิ : ทดสอบตามข้อ 5.9.2 -5.9.6
ความทนความร้อน
ความทนไฟ
ความทนการเกิดรอย
คุณลักษณะทางแสง
การเปลี่ยนโหมด
การบรรจุ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025