ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1039-2547 : หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

TIS 1039-2547 : Electric rice-cookers : safety requirements

รายการทดสอบ วศ. วว. PTEC (สวทช.)
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
การทำเครื่องหมาย ฉลากและข้อแนะนำ
300 1
250 1
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า
300 1
350 1
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า
500 1
350 1
การเกิดความร้อน
1,200 1
700 1
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน
500 1
500 1
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่
4,000 1
ความต้านทานต่อความชื้น
1,200 4
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า
750 1
500 1
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง(เฉพาะแบบมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์)
700 1
การทำงานผิดปกติ
1,000 1
1,800 2
เสถียรภาพและอันตรายทางกล
850 1
ความแข็งแรงทางกล
500 1
400 1
การสร้าง
500 1
1,500 2
สายไฟฟ้าภายใน
500 1
300 1
ส่วนประกอบ
500 1
400 1
การต่อเข้ากับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก
500 1
500 1
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก
500 1
400 1
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน
750 1
400 1
หมุดเกลียวและจุดต่อ
500 1
400 1
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน
750 1
550 1
ความทนความร้อนและไฟ
1,400 2
ความต้านทานต่อสนิม
500 1
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน
0 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025