ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 956-2533 : หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

TIS 956-2533 : Standard for fluorescent lamps : safety requirement

รายการทดสอบ วว. PTEC (สวทช.)
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
รูปร่างและมิติ: ขั้วรับหลอด แบบ G5 , G13
รูปร่างและมิติ: ขั้วรับหลอด แบบ G10q
รูปร่างและมิติ: ขั้วรับหลอด แบบ E22, E27 ,E40
1,800 1
คุณลักษณะที่ต้องการ: ความทนต่อโมเมนต์บิด
คุณลักษณะที่ต้องการ: ความต้านทานของฉนวนระหว่างฝาครอบกับขาหลอด
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025