ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 934-2533 : พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย

TIS 934-2533 : A.C. electric fans: safety requirements

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สายไฟฟ้า,ที่ป้องกันใบพัด,ส่วนหุ้มมอเตอร์,การยึดใบพัดกับแกน,อุปกรณ์ห้อยแขวน สิ่งยึด หรือส่วนประกอบ สำหรับการติดตั้ง,การป้องกันไฟฟ้าช็อก,การยึดสายไฟฟ้า
500 1
1,000 3
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น : ขดลวดหุ้มฉนวนของมอเตอร์
2,000 1
800 2
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ": ส่วนที่ไม่หุ้มฉนวนของมอเตอร์รวมทั้งแกน, ขดลวดหุ้มฉนวนของตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว,ลวดความต้านทานของตัวเปลี่ยนอัตราเร็วและตัวเปลี่ยนอัตราเร็วชนิดอื่น, เปลือกหุ้มตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว, ผิวภายนอกของตัวเก็บประจุ"
1,000 1
1,950 5
ความทนความชื้น : การอบชื้น
ความทนความชื้น : ความทนไฟฟ้าแรงสูง
2,500 3
800 1
ความทนความชื้น : ความต้านทานของฉนวน
2,500 3
800 1
กระแสไฟฟ้ารั่ว
1,300 1
ความทนไฟฟ้าแรงสูง
750 1
500 1
ความต้านทานของฉนวน
750 1
500 1
การต่อลงดิน
750 1
600 1
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าโดยบังเอิญ
300 1
600 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025