ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 11 เล่ม 101-2553 : สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป

TIS 11 เล่ม 101-2553 : 0

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก
100 1
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : การระบุผู้ทำ และรหัสชนิด
100 1
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความต่อเนื่องของเครื่องหมาย
100 1
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความคงทน
100 1
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความชัดเจน
100 1
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : การบรรจุ
100 1
การระบุแกน ของสายไฟฟ้า : การแสดงด้วยสี
100 1
ตัวนำ : วัสดุ
100 1
ตัวนำ :โครงสร้าง:สายอ่อน : 1 แกน
300 2
ตัวนำ :โครงสร้าง:สายอ่อน : 2 แกน
500 2
ตัวนำ :โครงสร้าง:สายอ่อน : 3 แกน
800 2
ตัวนำ :โครงสร้าง:สายอ่อน : 4 แกน
1,100 2
ตัวนำ :โครงสร้าง:สายอ่อน : 5 แกน
1,400 2
ฉนวน : วัสดุ
100 1
ฉนวน : การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน : 1 แกน
100 2
ฉนวน : การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน : 2 แกน
150 2
ฉนวน : การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน : 3 แกน
200 2
ฉนวน : การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน : 4 แกน
250 2
ฉนวน : การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน : 5 แกน
300 2
ฉนวน : ความหนาของฉนวน : 1 แกน
500 2
ฉนวน : ความหนาของฉนวน : 2 แกน
750 2
ฉนวน : ความหนาของฉนวน : 3 แกน
1,000 2
ฉนวน : ความหนาของฉนวน : 4 แกน
1,250 2
ฉนวน : ความหนาของฉนวน : 5 แกน
1,500 2
การประกอบแกน
100 1
ฟิลเลอร์ : วัสดุ
ฟิลเลอร์ : การทำ
เปลือก : วัสดุ
100 1
เปลือก : การทำ
100 1
เปลือก : ความหนา
500 3
เส้นผ่านศูนย์กลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ้า
400 1
สมบัติทางไฟฟ้า : ความต้านทานของตัวนำ : 1 แกน
800 5
สมบัติทางไฟฟ้า : ความต้านทานของตัวนำ : 2 แกน
1,200 5
สมบัติทางไฟฟ้า : ความต้านทานของตัวนำ : 3 แกน
1,600 5
สมบัติทางไฟฟ้า : ความต้านทานของตัวนำ : 4 แกน
2,000 5
สมบัติทางไฟฟ้า : ความต้านทานของตัวนำ : 5 แกน
2,400 5
สมบัติทางไฟฟ้า : ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้า ที่ 1500 V : 2 แกน
1,500 1
สมบัติทางไฟฟ้า : ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้า ที่ 1500 V : 3 แกน
2,000 1
สมบัติทางไฟฟ้า : ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้า ที่ 1500 V : 4 แกน
2,500 1
สมบัติทางไฟฟ้า : ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้า ที่ 1500 V : 5 แกน
3,000 1
สมบัติทางไฟฟ้า : ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้า ที่ 2000 V
1,000 1
สมบัติทางไฟฟ้า : ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C : 1 แกน
1,500 5
สมบัติทางไฟฟ้า : ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C : 2 แกน
2,250 5
สมบัติทางไฟฟ้า : ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C : 3 แกน
3,000 5
สมบัติทางไฟฟ้า : ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C : 4 แกน
3,750 5
สมบัติทางไฟฟ้า : ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C : 5 แกน
4,500 5
สมบัติทางกลของฉนวน : ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุการใช้งาน : 1 แกน
2,000 3
สมบัติทางกลของฉนวน : ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุการใช้งาน : 2 แกน
3,000 3
สมบัติทางกลของฉนวน : ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุการใช้งาน : 3 แกน
4,000 3
สมบัติทางกลของฉนวน : ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุการใช้งาน : 4 แกน
5,000 3
สมบัติทางกลของฉนวน : ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุการใช้งาน : 5 แกน
6,000 3
สมบัติทางกลของฉนวน : ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C : 1 แกน
3,500 10
สมบัติทางกลของฉนวน : ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C : 2 แกน
5,200 10
สมบัติทางกลของฉนวน : ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C : 3 แกน
7,000 10
สมบัติทางกลของฉนวน : ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C : 4 แกน
8,800 10
สมบัติทางกลของฉนวน : ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C : 5 แกน
10,500 10
สมบัติทางกลของฉนวน : ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C : 1 แกน
สมบัติทางกลของฉนวน : ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C : 2 แกน
สมบัติทางกลของฉนวน : ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C : 3 แกน
สมบัติทางกลของฉนวน : ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C : 4 แกน
สมบัติทางกลของฉนวน : ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C : 5 แกน
สมบัติทางกลของฉนวน : ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C : 1 แกน
4,100 5
สมบัติทางกลของฉนวน : ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C : 2 แกน
6,150 5
สมบัติทางกลของฉนวน : ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C : 3 แกน
8,200 5
สมบัติทางกลของฉนวน : ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C : 4 แกน
10,250 5
สมบัติทางกลของฉนวน : ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C : 5 แกน
12,300 5
สมบัติทางกลของฉนวน : ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C : 1 แกน
สมบัติทางกลของฉนวน : ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C : 2 แกน
สมบัติทางกลของฉนวน : ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C : 3 แกน
สมบัติทางกลของฉนวน : ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C : 4 แกน
สมบัติทางกลของฉนวน : ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C : 5 แกน
สมบัติทางกลของเปลือก : ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุการใช้งาน
2,000 3
สมบัติทางกลของเปลือก : ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งาน
3,500 10
สมบัติทางกลของเปลือก : ค่าการสูญเสียของมวล
4,100 5
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C : 1 แกน
5,500 5
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C : 2 แกน
7,200 5
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C : 3 แกน
9,000 5
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C : 4 แกน
9,000 5
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C : 5 แกน
9,000 5
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง : 1 แกน
1,000 3
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง : 2 แกน
1,500 3
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง : 3 แกน
2,000 3
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง : 4 แกน
2,500 3
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง : 5 แกน
3,000 3
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง : ฉนวน : 1 แกน
1,000 3
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง : ฉนวน : 2 แกน
1,500 3
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง : ฉนวน : 3 แกน
2,000 3
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง : ฉนวน : 4 แกน
2,500 3
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง : ฉนวน : 5 แกน
3,000 3
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง : เปลือก
1,000 3
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน : 1 แกน
500 2
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน : 2 แกน
750 2
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน : 3 แกน
1,000 2
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน : 4 แกน
1,250 2
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน : 5 แกน
1,500 2
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน : ฉนวน : 1 แกน
500 2
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน : ฉนวน : 2 แกน
750 2
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน : ฉนวน : 3 แกน
1,000 2
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน : ฉนวน : 4 แกน
1,250 2
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน : ฉนวน : 5 แกน
1,500 2
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน : เปลือก
500 2
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C : 1 แกน
9,000 5
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C : 2 แกน
9,000 5
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C : 3 แกน
9,000 5
ความแข็งแรงทางกลของสายไฟฟ้า : ความอ่อนตัว
ความต้านทานการลุกไหม้
200 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025