ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 870-2532 : เตาไฟฟ้าชนิดตัวทำความร้อนแบบเปลือย เฉพาะด้านความปลอดภัย

TIS 870-2532 : Electric stoves; open type heating elements: safety requirements

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ข้อกำหนดทั่วไป : ทดสอบตามข้อ 3.1.1
200 1
ข้อกำหนดทั่วไป : ทดสอบตามข้อ 3.2
50 1
การป้องกันไฟฟ้าช็อก
100 1
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศ และระยะห่างผ่านฉนวน
200 1
เสถียรภาพและความปลอดภัยทางกล
100 1
การต่อกับตัวจ่ายและสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้า
100 1
การเดินสายไฟฟ้าภายใน ": ทดสอบตามข้อ 4.5.1 ,4.5.2"
50 1
การเดินสายไฟฟ้าภายใน : ทดสอบตามข้อ 4.5.3
200 1
การเดินสายไฟฟ้าภายใน : ทดสอบตามข้อ 4.5.4
50 1
การต่อลงดิน : ทดสอบตามข้อ 4.6.1
50 1
การต่อลงดิน : ทดสอบตามข้อ 4.6.2
50 1
การต่อลงดิน : ทดสอบตามข้อ 4.6.3
50 1
การต่อลงดิน : ทดสอบตามข้อ 4.6.4
50 1
การต่อลงดิน : ทดสอบตามข้อ 4.6.5
50 1
การต่อลงดิน : ทดสอบตามข้อ 4.6.6
50 1
กระแสไฟฟ้ารั่วในขณะเย็น
200 1
การเกิดความร้อน
500 3
ฉนวนไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งานและกระแสไฟฟ้ารั่วในขณะร้อน
200 2
ความทนความชื้น
400 3
ความทนการใช้งานผิดปกติ
500 3
ความแข็งแรงทางกล
300 1
ความทนทานต่อการเป็นสนิม
200 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025