ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 4 เล่ม 1-2529 : หลอดไฟฟ้า

TIS 4 เล่ม 1-2529 : Incandescent lamps

รายการทดสอบ วว. PTEC (สวทช.)
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
มิติ
2,000 1
ส่วนประกอบและการทำ
200 1
คุณลักษณะทางไฟฟ้า : ความต้านทานการฉนวนของขั้วหลอดแบบขั้วเขี้ยว
500 1
คุณลักษณะทางไฟฟ้า : ค่าเริ่มต้น
1,200 1
คุณสมบัติทางกล : การบิด
500 1
อัตราของฟลักซ์การส่องสว่าง
1,000 1
อายุการใช้งาน : 10 วัตต์
2,000 35
อายุการใช้งาน : 15 วัตต์
2,100 35
อายุการใช้งาน : 20 วัตต์
2,800 35
อายุการใช้งาน : 25 วัตต์
3,200 35
อายุการใช้งาน : 40 วัตต์
4,200 35
อายุการใช้งาน : 60 วัตต์
5,300 35
อายุการใช้งาน : 100 วัตต์
7,500 35
อายุการใช้งาน : 150 วัตต์
10,300 35
อายุการใช้งาน : 200 วัตต์
13,500 35
อายุการใช้งาน : 300 วัตต์
19,500 35
อายุการใช้งาน : 500 วัตต์
31,500 35
อายุการใช้งาน : 1000 วัตต์
63,500 35
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นของขั้วหลอด : 5 หลอดแรก
500 1
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นของขั้วหลอด : 15 หลอดต่อไป
1,000 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025