ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกมาตรฐาน/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
เลือก มอก. 4 เล่ม 1-2529 หลอดไฟฟ้า
เลือก มอก. 10-2529 ฟิวส์ก้ามปู
เลือก มอก. 11 เล่ม 1-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
เลือก มอก. 11 เล่ม 3-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 3 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่
เลือก มอก. 11 เล่ม 4-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 4 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่
เลือก มอก. 11 เล่ม 5-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 5 สายอ่อน
เลือก มอก. 11 เล่ม 101-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป
เลือก มอก. 23-2521 บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
เลือก มอก. 25-2516 ขั้วรับหลอดไฟฟ้า : แบบเขี้ยว
เลือก มอก. 85-2548 ตัวนำลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสำหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน
เลือก มอก. 92-2536 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งโต๊ะและติดผนัง
เลือก มอก. 127-2536 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งพื้น
เลือก มอก. 183-2547 โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
เลือก มอก. 293-2541 สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์
เลือก มอก. 344-2549 ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์
เลือก มอก. 366-2547 เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
เลือก มอก. 408-2553 ทองแดงและทองแดงเจือสำหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : เส้น และแท่ง
เลือก มอก. 506-2527 ฟิวส์สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึงกัน : ตัวฟิวส์
เลือก มอก. 507-2527 ฟิวส์สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึงกัน : ตัวยึดฟิวส์
เลือก มอก. 673 เล่ม 1-2553 บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
เลือก มอก. 673 เล่ม 2-2553 บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูง เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ
เลือก มอก. 824-2551 สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป
เลือก มอก. 870-2532 เตาไฟฟ้าชนิดตัวทำความร้อนแบบเปลือย เฉพาะด้านความปลอดภัย
เลือก มอก. 905-2532 ดวงโคมไฟฟ้าเคลื่อนย้ายได้สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป
เลือก มอก. 906-2532 ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง
เลือก มอก. 907-2532 ดวงโคมไฟฟ้ามือถือ
เลือก มอก. 909-2548 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน
เลือก มอก. 934-2533 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย
เลือก มอก. 956-2533 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
เลือก มอก. 956-2548 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ เฉพาะด้านความปลอดภัย
เลือก มอก. 1030-2552 มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดทั่วไป การทดสอบ และภาวะการทดสอบ
เลือก มอก. 1039-2547 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
เลือก มอก. 1102-2538 โคมไฟฟ้าฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ
เลือก มอก. 1195-2536 เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย
เลือก มอก. 1291 เล่ม 1-2553 ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
เลือก มอก. 1389-2539 เครื่องอบผ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
เลือก มอก. 1448-2553 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3-2 ขีดจำกัด - ขีดจำกัดสำหรับสัญญาณปล่อยซึ่งเป็นกระแสฮาร์มอนิก (กระแสไฟฟ้าเข้าของบริภัณฑ์ ฃ 16 แอมแปร์ต่อเฟส)
เลือก มอก. 1462-2548 เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย
เลือก มอก. 1506-2541 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์
เลือก มอก. 1509-2547 กระทะไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
เลือก มอก. 1693-2547 เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า น้ำผ่านร้อนทันที เฉพาะด้านความปลอดภัย
เลือก มอก. 1773-2548 เตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย
เลือก มอก. 1985-2549 เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะด้านความปลอดภัย
เลือก มอก. 2062-2543 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
เลือก มอก. 2214-2548 ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย
เลือก มอก. 2217-2548 เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด สำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย
เลือก มอก. 2336-2552 มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดเฉพาะ มาตรกลไฟฟ้าสำหรับพลังงานไฟฟ้าใช้งาน (ชั้น 0.5 ชั้น 1 และ ชั้น 2)
เลือก มอก. 2425-2552 เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป
เลือก มอก.1375 -
เลือก มอก.710-2530 พัดลมระบายอากาศ
เลือก มอก.934-2533 พัดลมไฟฟ้าเฉพาะด้านความปลอดภัย
เลือก มอก.1375-2549 ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และงานที่มีลักษณะคล้ายกัน
เลือก - ไมโครเวฟ
เลือก - เครื่องมือวัดความต้านทาน
เลือก มอก. 673-เล่ม 2 -2553 บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูง เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ
เลือก - ความต้านทานคงที่
เลือก - INSULATION TEST
เลือก - Multimeter Fluke
เลือก การทดสอบการคงค่าความสว่างดวงโคมไฟฟ้า (ชนิดหลอด LED) ตามข้อกำหนดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทดสอบการกระจายแสงของดวงโคมไฟฟ้า
เลือก High voltage calibration very low frequency สอบเทียบไฟฟ้าแรงดันสูง AC 0-100 kV ความถี่ 0.02, 0.05, 0.1 และ 50Hz
เลือก กำลังไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า
เลือก - พัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศ
เลือก - กระแสไฟฟ้ารั่ว
เลือก - ฟิวส์สวิสซ์แรงต่ำ
เลือก - หลอดแอล อี ดี