ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกมาตรฐาน/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
เลือก มอก. 346-2556 ปากกาลูกลื่น
เลือก มอก. 513-2553 ระดับชั้นการป้องกันของเปลือกหุ้มบริภัณฑ์ไฟฟ้า (รหัส IP)
เลือก มอก. 606-2549 แผ่นสะท้อนแสงสำหรับควบคุมการจราจร
เลือก มอก. 649-2554 ไส้ดินสอดำ
เลือก มอก. 650-2554 ดินสอดำ
เลือก มอก. 821-2554 ปากกาสีน้ำ
เลือก มอก. 882-2532 เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : โฟม
เลือก มอก. 900-2547 ถ่านกัมมันต์
เลือก มอก. 1021-2534 มาตรวัดน้ำต่อด้วยเกลียวชนิดใบพัด
เลือก มอก. 1023-2534 ผลิตภัณฑ์ลบคำผิดสำหรับกระดาษพิมพ์และเขียน
เลือก มอก. 1147-2549 ดินสอสี
เลือก มอก. 1148-2549 ไส้ดินสอสี
เลือก มอก. 1149-2548 สีเทียน
เลือก มอก. 1216-2537 วิธีทดสอบจุดอ่อนตัวของวัสดุยางมะตอยโดยใช้เครื่องวงแหวนกับลูกปืน
เลือก มอก. 1475-2540 การเขียนแบบทางเทคนิค การติดตั้งสัญลักษณ์สำหรับระบบจ่ายน้ำและระบบระบายน้ำฝังในพื้นดิน
เลือก มอก. 1530-2552 บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว-บัตรวงจรรวมมีตัวสัมผัส เล่ม 1 ลักษณะสมบัติทางกายภาพ
เลือก มอก. 1955-2551 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
เลือก มอก. 2098-2544 การวิเคราะห์หาปริมาณน้ำ - วิธีคาร์ฟิสเชอร์ (วิธีทั่วไป)
เลือก มอก. 2428-2552 ปากกาลูกลื่นและไส้ปากกาลูกลื่น : ลักษณะเฉพาะด้านความปลอดภัย
เลือก ถ่านหิน
เลือก มผช. 180/2549 ผลิตภัณฑ์ชุมชน ถ่านดูดกลิ่น
เลือก มผช. 256/2547 ผลิตภัณฑ์ชุมชน ชาดูดกลิ่น
เลือก - ฉนวนไฟ้ฟ้าชนิดแข็ง
เลือก - ใยแก้วฉนวนกันความร้อน
เลือก - เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและปริมาตรรูพรุน
เลือก - เครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟรกชัน
เลือก - เครื่องประดับ
เลือก - เครื่องประดับสำหรับเด็ก
เลือก - ผลิตภัณฑ์โลหะ
เลือก - การประเมินด้านความปลอดภัยทางรังสี
เลือก - ผลิตภัณฑ์ทนแรงดัน
เลือก อื่น ๆ งานวิจัย
เลือก - nitrite
เลือก - Food and Beverage
เลือก - ACETONE
เลือก - ACETYL VALUE
เลือก มผช. 2/2546 ไวน์ผลไม้
เลือก อื่น ๆ (ทดสอบ)
เลือก คุณลักษณะเฉพาะกระบองยาง เลขที่ 0006-2552 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระบองยาง
เลือก คุณลักษณะเฉพาะ เลขที่ 0008-2552 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คุณลักษณะเฉพาะ เลขที่ 0008-2552 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เลือก คุณลักษณะเฉพาะ หมวก ปราบจราจล เลขที่ 0001-2549 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมวกปราบจราจล
เลือก คุณลักษณะเฉพาะ เลขที่0007-2552 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สายรัดล็อคข้อมือ
เลือก คุณลักษณะเฉพาะ ชุดป้องกันสะเก็ด เลขที่ 0003-2549 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชุดป้องกันเสก็ด
เลือก คุณลักษณะเฉพาะ โล่ใส เลขที่0002-2549 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โล่ใส
เลือก อื่น(ดิน,ปุ๋ย) ดิน,ปุ๋ย
เลือก - ลูกบอลแอร์วาล์ว
เลือก - Thermogravimetric Analysis
เลือก - โคมไฟกันระเบิด
เลือก เครื่องนึ่ง ความดัน
เลือก อื่น ๆ (ตรวจประเมินโรงงาน) อื่น ๆ (ตรวจประเมินโรงงาน)
เลือก - ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณพร้อมวิทยุ
เลือก อื่น ๆ(เห็ดถังเช่าสีทอง) เห็ดถังเช่าสีทอง
เลือก - ลูกบอลดับเพลิง
เลือก อื่น ๆ (ผลิตภัณฑ์ทุกประเภท กรณีลกค้าไม่ทราบรายการทดสอบ) ผลิตภัณฑ์ทุกประเภท กรณีลกค้าไม่ทราบรายการทดสอบ