ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกมาตรฐาน/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
เลือก มอก. 38-2531 กระเบื้องดินเผาโมเสก
เลือก มอก. 280-2529 ลูกถ้วยยึดโยง : ปอร์ซเลน
เลือก มอก. 379-2556 กระเบื้องหินขัดชนิดสองชั้น
เลือก มอก. 792-2554 เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ
เลือก มอก. 794-2544 เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถส้วมนั่งยอง
เลือก มอก. 795-2544 เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถปัสสาวะชาย
เลือก มอก. 796-2544 เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถชำระล้าง
เลือก มอก. 797-2544 เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : อุปกรณ์ห้องน้ำ
เลือก มอก. 826-2531 กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น
เลือก มอก. 1407-2540 กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นลอน
เลือก มอก. 2398 เล่ม 5-2551 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 5 วิธีหาค่าความต้านแรงกระแทกโดยการวัดค่าสัมประสิทธิ์การคืนสภาพ
เลือก มอก. 2398 เล่ม 8-2551 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 8 วิธีหาค่าการขยายตัวทางความร้อนเชิงเส้น
เลือก มอก. 2398 เล่ม 9-2551 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 9 วิธีหาค่าความต้านทานการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน
เลือก มอก. 2488-2553 ปูนปลาสเตอร์สำหรับทำแบบในอุตสาหกรรมเซรามิก
เลือก มอก. 2508-2555 กระเบื้องเซรามิก
เลือก - เซรามิก
เลือก - ดิน
เลือก - ทราย
เลือก - ขี้เถ้า
เลือก - โดโลไมต์
เลือก - เซรามิก
เลือก - คอมโพสิท
เลือก - สมบัติทางความร้อนของวัสดุ
เลือก มอก.2141-2546 อ่างอาบน้ำอะคริลิคเสริมใยแก้ว
เลือก - เซรามิก
เลือก - วัสดุเคลือบผิว