ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกมาตรฐาน/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
เลือก มอก. 502-2547 หลอดยาฉีด
เลือก มอก. 503-2547 ขวดยาฉีดแก้ว : ทำจากหลอดแก้ว
เลือก มอก. 702-2551 รถเข็นคนไข้นอน
เลือก มอก. 889-2547 ขวดยาฉีดแก้ว : ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์
เลือก มอก. 1122-2546 เก้าอี้ผู้ปฏิบัติการทันตกรรม
เลือก มอก. 1394-2548 สายดูดเสมหะ
เลือก มอก. 2424-2562 หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว
เลือก มาตรฐานน้ำบริสุทธิ์สำหรับเครื่องไตเทียม (AAMI) น้ำบริสุทธิ์สำหรับเครื่องไตเทียม/ น้ำ RO
เลือก - เจลประคบร้อนเย็น
เลือก มอก.2480-2562 หน้ากากใช้ครั้งเดียวชนิด N95 ลดความเสี่ยงการติดเชื้อทางการแพทย์