ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกมาตรฐาน/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
เลือก น้ำหนักดีบุกที่เคลือบ แผ่นเหล็ก กระป๋องโลหะ แผ่นโลหะ เคลือบดีบุก
เลือก มอก. 32-2546 วิธีทดสอบตะกั่วและแคดเมียมที่ละลายจากภาชนะเซรามิก ภาชนะเซรามิกแก้ว และภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร
เลือก มอก. 90-2530 กระป๋องโลหะสำหรับบรรจุอาหาร
เลือก มอก. 410-2525 เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : ช้อน ส้อม และมีด
เลือก มอก. 451-2526 เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : จาน ถ้วย ชาม และถาด
เลือก มอก. 564-2546 ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : พอร์ซเลน
เลือก มอก. 601-2546 ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : เออร์เทนแวร์
เลือก มอก. 602-2546 ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : สโตนแวร์
เลือก มอก. 603-2546 ภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร
เลือก มอก. 654-2554 ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำมันและไขมันบริโภค
เลือก มอก. 655 เล่ม 1-2553 ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม 1 พอลิเอทิลีน พอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีนเทเรฟแทแลต พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ และพอลิเมทิลเพนทีน
เลือก มอก. 655 เล่ม 2-2554 ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม 2 พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิคาร์บอเนต พอลิแอไมด์ และพอลิเมทิลเมทาคริเลต
เลือก มอก. 655 เล่ม 3-2554 ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม 3 อะคริโลไนไทรล์-บิวทะไดอีน-สไตรีน และสไตรีน-อะคริโลไนไทรล์
เลือก มอก. 735-2550 แล็กเกอร์สำหรับภาชนะบรรจุอาหาร
เลือก มอก. 776-2552 หลอดพลาสติกสำหรับอาหาร
เลือก มอก. 789-2531 ภาชนะอะลูมิเนียม
เลือก มอก. 808-2531 เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : หม้อ กระทะ ชามอ่าง ตะหลิว ทัพพี และ กระบวย
เลือก มอก. 835-2531 ภาชนะโลหะเคลือบสำหรับใช้ในครัวเรือน
เลือก มอก. 969-2533 หัวนมยางสำหรับขวดนม
เลือก มอก. 997-2554 ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุอาหารที่มีกรดอินทรีย์
เลือก มอก. 998-2553 ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำบริโภค
เลือก มอก. 1027-2553 ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร
เลือก มอก. 1136-2536 ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร
เลือก มอก. 1141-2536 ถ้วยกระดาษสำหรับเครื่องดื่ม
เลือก มอก. 2093-2544 ภาชนะและเครื่องใช้อะคริลิกพลาสติกสำหรับอาหาร
เลือก มอก. 2108-2544 ภาชนะ เครื่องใช้ และฟิล์มไนลอนสำหรับอาหาร
เลือก มอก. 2227-2548 เครื่องใช้ทองบรอนซ์: ช้อน ส้อม และมีด
เลือก มอก. 2490-2554 ฟิล์มพลาสติกสำหรับอาหารที่มีกรดอินทรีย์และน้ำบริโภค (พลาสติกชนิด PE PP PET PVC และ PVDC)
เลือก มอก. 2491-2554 ฟิล์มพลาสติกสำหรับนมและผลิตภัณฑ์นม (พลาสติกชนิด PE PP และ PET)
เลือก มอก. 2492-2554 ฟิล์มพลาสติกสำหรับน้ำมันและไขมันบริโภค (พลาสติกชนิด PE PP PET PVC และ PVDC)
เลือก มอก. 2493 เล่ม 1-2554 ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ สำหรับปรุงอาหาร (พลาสติก PP PET PMMA และ PMP)
เลือก มอก. 2493 เล่ม 2-2556 ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ เล่ม 2 สำหรับการอุ่นครั้งเดียว
เลือก มอก. 2504-2553 กระสอบพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร
เลือก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 295 (พ.ศ.2548) (ตรวจจุลินทรีย์เพิ่ม) ภาชนะบรรจุอาหารพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีน(PE) พอลิพอพิลีน(PP) พอลิไวนิล แอลกอฮอล์ และ พอลิเมทิล เพนทีน สำหรับอาหารทั่วไป PP PE
เลือก EN 14350-2:2004 วัสดุสัมผัสอาหาร ประเภทซิลิโคน
เลือก EN 14372:2004 วัสดุสัมผัสอาหาร ประเภทไม้
เลือก EN 71-3-2013 วัสดุสัมผัสอาหาร ประเภทไม้
เลือก ASTM C872-89 วัสดุสัมผัสอาหาร ประเภทโลหะเคลือบ
เลือก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 295 (พ.ศ.2548) ภาชนะบรรจุอาหารประเภทพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีน เทเรฟทาเลตสำหรับอาหารทั่วไป PET อาหารทั่วไป
เลือก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 295 (พ.ศ.2548) "ภาชนะบรรจุอาหารประเภทพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีน พอลิพอพิลีน สำหรับนมและผลิตภัณฑ์นม " PE LDPE PP นม
เลือก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 295 (พ.ศ.2548) "ภาชนะบรรจุอาหารประเภทพลาสติก ชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตสำหรับนมและผลิตภัณฑ์นม" PET นม
เลือก EU Directive 10/2011 Plasticizer บิสฟีนอลเอ ESBO BPA พลาสติก EU EU Directive 10/2011 Plasticizer บิสฟีนอลเอ ESBO BPA
เลือก EU Directive 94/62/EC บรรจุภัณฑ์พลาสติก
เลือก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 295 (พ.ศ.2548) ภาชนะบรรจุอาหารประเภทพลาสติก ชนิดเมลามีนสำหรับอาหารทั่วไป Melamine อาหารทั่วไป
เลือก ฟิล์มพลาสติก : อัตราการซึมผ่านก๊าซและไอน้ำ ฟิล์มพลาสติก
เลือก ISO 6486-1:1999 ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร
เลือก Council Directive 84/500/EEC (Commission Directive 2005/31/EC) ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร
เลือก ISO 7086-1:2000 ภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร
เลือก EN ISO 8442-2 วัสดุสัมผัสอาหาร ประเภทเหล็กกล้าไร้สนิม
เลือก GBT 5009.81-2003 วัสดุสัมผัสอาหาร ประเภทเหล็กกล้าไร้สนิม
เลือก BS EN 602:2004 วัสดุสัมผัสอาหาร ประเภทอะลูมิเนียม
เลือก มอก.653-2554 ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุนมและผลิตภัณฑ์นม
เลือก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 369 (พ.ศ.2558) ภาชนะบรรจุอาหารประเภทพลาสติกชนิดพอลิพรอพิลีน พอลิอีเทอร์ซัลโฟน พอลิเอทิลีน สำหรับขวดนมและภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก
เลือก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 92 (พ.ศ.2528) ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบ
เลือก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 295 พ.ศ.2548 ภาชนะบรรจุอาหารประเภทพลาสติกชนิด พอลิสไตรีน (PS)
เลือก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 295 พ.ศ.2548 ภาชนะบรรจุอาหารประเภทพลาสติกชนิด พอลิไวนิลิดีนคลอไรด์ (PVC)
เลือก - ปริมาณก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในช่องว่างเหนืออาหาร
เลือก Mineral Oil ในวัสดุสัมผัสอาหารประเภท กระดาษ พลาสติก Mineral Oil ในวัสดุสัมผัสอาหารประเภท กระดาษ พลาสติก
เลือก ภาชนะเมลามีน ภาชนะเมลามีน
เลือก มอก. 2921-2562 : ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์และเมลามีน-ยูเรีย ฟอร์แมลดีไฮด์สําหรับอาหาร เฉพาะด้านความปลอดภัย ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์และเมลามีน-ยูเรีย ฟอร์แมลดีไฮด์สําหรับอาหาร