ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกมาตรฐาน/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
เลือก มอก. 249-2540 ข้อต่อท่อเหล็กหล่อ
เลือก มอก. 728-2530 เหล็กลวดเปียโน (ลบ)
เลือก มอก. 1006-2535 ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม
เลือก มอก. 1378-2539 เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น
เลือก มอก. 1388-2539 ทองแดงและทองแดงเจือ
เลือก ASTM E 1251-11 อะลูมิเนียมแผ่นหนาและแผ่นบาง
เลือก มอก.728-2530 เหล็กลวดเปียโน
เลือก ASTM E 350-95 เหล็กลวดเปียโน
เลือก มอก. 964-2533 สปริงขด
เลือก ASTM E 350-95 กลอน : ทองเหลืองและอะลูมิเนียม
เลือก มอก. 1019-2533 สปริงขด
เลือก ASTM E 350-95 สปริงขด
เลือก ASTM E 1086-08 เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น (Cold-rolled stainless steel)
เลือก ASTM E 415 เหล็กแผ่นเคลือบอะลูมิเนียม/สังกะสี
เลือก มอก. 1439-2540 ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม
เลือก ASTM E 350-95 เหล็กแผ่นเคลือบอะลูมิเนียม/สังกะสี
เลือก มอก.644-2529 เหล็กเพลาดำ
เลือก ASTM E 1086-08 ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม
เลือก ASTM E 350-95 เหล็กเพลาดำ
เลือก ASTM E 1086-08 อ่างเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับล้างชาม
เลือก ASTM E 415 ราวเหล็กลูกฟูกกันรถสำหรับทางหลวง
เลือก ASTM E 350-95 ข้อต่อท่อเหล็กหล่อ
เลือก มอก.597-2528 ลวดเชื่อม
เลือก ASTM E 415 ท่อเหล็กกล้า
เลือก ASTM E 415 เหล็กคร่าวเพดานแบบแขวน
เลือก ASTM E 415 อุปกรณ์ประกอบท่อเหล็กหล่อ
เลือก ASTM E 415 เหล็กกันโคลง
เลือก มอก. 1139-2536 ทองแดงและทองแดงเจือ
เลือก มอก.431-2529 ทองแดงและทองแดงเจือ
เลือก ASTM E 478-08 ทองแดงและทองแดงเจือ
เลือก - วัสดุโลหะทั่วไป
เลือก มอก.756-2531 กุญแจลูกบิด
เลือก ASTM E 18 เหล็ก
เลือก คุณลักษณะเฉพาะสนับศอก เลขที่ 0008-423/4628 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สนับศอก
เลือก คุณลักษณะเฉพาะสนับเข่าและหน้าแข้ง เลขที่ 0008-423/2647 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สนับเข่าและหน้าแข้ง
เลือก - ลวด