ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 734-2530 : สีอบอะมิโนแอลขีดเรซิน

TIS 734-2530 : Amino/alkyd resin baking enamel

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สารที่ไม่ระเหย
600 3
ความละเอียด
300 3
ระยะเวลาที่สีแห้งแข็ง
500 3
กำลังซ่อนแสง
600 3
ความเงา
600 2
ภาวะในภาชนะบรรจุ
100 1
เสถียรภาพต่อการเก็บโดยวิธีเร่งภาวะ
500 7
สมบัติในการพ่น
500 1
ความทนทานต่อการดัดโค้ง (เฉพาะสีอบชนิดเงา)
600 3
ความทนแรงกระแทก (เฉพาะสีอบชนิดเงาและกึ่งเงา)
600 3
ความทนต่อลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ(เฉพาะสีอบชนิดเงา และชนิดกึ่งเงาของประเภทที่ 1 และ 3)
1,250 1
ความทนน้ำ (เฉพาะสีอบประเภทที่ 2 และ 3)
600 3
ความทนด่าง
600 3
ความทนกรด (เฉพาะสีประเภทที่ 1 และ 3)
600 3
ความทนน้ำมันเบนซิน
600 3
ความทนการขูดขีด
600 3
ความทนความร้อน
600 3
ความติดแน่น
600 3
การบรรจุ
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025