ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 726-2530 : เบสิกโครเมียมซัลเฟตสำหรับฟอกหนัง

TIS 726-2530 : Basic chromium sulphate (for tanning)

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
คุณลักษณะทางเคมีความชื้น ร้อยละโดยน้ำหนัก
600 3
คุณลักษณะทางเคมีซัลเฟตอิสระ (คำนวณเป็น Na2SO4) ร้อยละโดยน้ำหนัก
2,000 15
คุณลักษณะทางเคมีความเป็นเบสร้อยละโดยน้ำหนัก,โครเมียม (คำนวณเป็น Cr2O3) ร้อยละโดยน้ำหนัก
2,000 15
คุณลักษณะทางเคมีสารที่ไม่ละลายน้ำ ร้อยละโดยน้ำหนัก
800 7
คุณลักษณะทางเคมีความเป็นกรด-ด่าง
600 3
คุณลักษณะทางเคมีโครเมียมที่ไม่ถูกรีดิวซ์
400 1
สมรรถนะสี
สมรรถนะลักษณะของผิวหนังที่ฟอกแล้ว
สมรรถนะโครเมียม
สมรรถนะการหดตัวในน้ำเดือด
การบรรจุ
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025