ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 723-2530 : แอนไฮดรัสโซเดียมซัลเฟตสำหรับอุตสาหกรรม

TIS 723-2530 : Anhydrous sodium sulphate for industrial use

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
โซเดียมซัลเฟต
1,500 7
สารที่ไม่ละลายน้ำ
800 7
การสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากการอบ
800 7
เหล็ก
1,000 15
คลอไรด์
1,500 5
นิกเกิล
1,000 15
โครเมียม
1,000 15
แคลเซียมและแมกนีเซียม
2,000 15
การบรรจุ
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025