ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 692-2530 : กำมะถัน

TIS 692-2530 : Sulphur

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สังกะสี
600 2
ความละเอียด ค้างบนแร่ง 45 ไมโครเมตร
1 1
ความละเอียด ค้างบนแร่ง 75 ไมโครเมตร
1 1
ความละเอียด ค้างบนแร่ง 150 ไมโครเมตร
1 1
ความชื้น
300 1
เถ้า
500 2
ความเป็นกรด
200 1
แมงกานีส (Mn)
1 2
ทองแดง (Cu)
600 2
เหล็ก (Fe)
600 2
สารหนู (As)
600 2
สารอินทรีย์
1 3
ตะกั่ว
600 2
กำมะถัน
1,000 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025