ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 684-2549 : แล็กเกอร์สำหรับเคลือบของเล่น

TIS 684-2549 : Lacquer for toys

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
คุณลักษณะทางปริมาณสารที่ไม่ระเหย
600 3
คุณลักษณะทางปริมาณความละเอียด
300 3
คุณลักษณะทางปริมาณระยะเวลาแห้งแข็ง
500 3
คุณลักษณะทางปริมาณกำลังซ่อนแสง
600 3
คุณลักษณะทางปริมาณความเงา
600 2
ปริมาณโลหะหนัก : พลวง
600 15
ปริมาณโลหะหนัก : สารหนู
600 15
ปริมาณโลหะหนัก : แบเรียม
600 15
ปริมาณโลหะหนัก : แคดเมียม
600 15
ปริมาณโลหะหนัก : โครเมียม
600 15
ปริมาณโลหะหนัก : ตะกั่ว
600 15
ปริมาณโลหะหนัก : ปรอท
1,000 15
ปริมาณโลหะหนัก : ซีลีเนียม
600 15
สี (Colour) (เฉพาะประเภทแล็กเกอร์สี)
200 1
ภาวะในภาชนะบรรจุ
100 1
สมบัติในการพ่นและลักษณะของฟิล์ม
600 3
ความทนแรงกด
600 3
การคายสี (เฉพาะประเภทแล็กเกอร์สี)
600 3
เสถียรภาพต่อความร้อน
1,000 7
ความทนน้ำ
400 3
ควาทนน้ำมัน
500 3
การบรรจุ
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025