ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 665-2530 : แคลเซียมคลอไรด์

TIS 665-2530 : Calcium chloride

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
แคลเซียมคลอไรด์
2,000 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025