ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 560-2528 : ยารักษาเนื้อไม้ประเภทน้ำมัน : ครีโอโซตจากน้ำมันดินถ่านหิน

TIS 560-2528 : Oil wood preservatives: coal tar creosote

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
น้ำ
1,500 1
สารที่ไม่ละลายในไซลีน
800 5
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ที่ 38.0/15.5 องศาเซลเซียส
600 1
สารที่กลั่นได้ (ไม่รวมน้ำ)ตั้งแต่อุณหภูมิห้องถึงอุณหภูมิ 210,235,270,355 องศาเซลเซียส
กากถ่าน
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ที่ 38.0/15.5 ํ ซ ของสารที่กลั่นได้ - ระหว่างอุณหภูมิ 235 ถึง 315 องศาเซลเซียส
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ที่ 38.0/15.5 ํ ซ ของสารที่กลั่นได้ - ระหว่างอุณหภูมิ 315 ถึง 355 องศาเซลเซียส
ภาชนะบรรจุ
100 1
น้ำหนักสุทธิ
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025