ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 521-2527 : กาวยาง

TIS 521-2527 : Rubber-based adhesive

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
เนื้อกาว
400 5
800 7
ความหนืด
800 5
ความหนาแน่น
650 3
600 1
ความต้านแรงลอก : ไม่ได้แช่น้ำหรือน้ำมัน
500 5
ความต้านแรงลอก : ภายหลังการแช่น้ำ
500 7
ความต้านแรงลอก : ภายหลังการแช่น้ำมัน
ความต้านแรงเฉือน : ไม่ได้แช่น้ำหรือน้ำมัน
500 5
ความต้านแรงเฉือน : ภายหลังการแช่น้ำ
600 7
ความต้านแรงเฉือน : ภายหลังการแช่น้ำมัน
อายุการเก็บ
ภาชนะบรรจุ
100 1
น้ำหนักสุทธิ
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025