ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 466-2550 : น้ำมันสน

TIS 466-2550 : Spirit of turpentine

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
สี
800 1
ความหนาแน่นสัมพัทธ์
600 1
ดัชนีหักเห
600 1
การกลั่น
ค่าของกรด
800 1
จุดวาบไฟ
800 1
น้ำหนักสุทธิ
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025