ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 403-2532 : แคลเซียมคาร์บอเนตสำหรับอุตสาหกรรมสีและพลาสติก

TIS 403-2532 : Calcium carbonate for paint and plastic industries

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
แคลเซียมคาร์บอเนต
3,800 7
1,500 15
น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา
800 3
800 7
ความชื้น
200 2
400 3
ปริมาณที่ค้างบนแร่งขนาด 45 ไมโครเมตร
400 3
600 1
ความเป็นด่าง(คำนวณเป็นNa2CO3)
1,000 3
1,000 1
เหล็ก
600 2
1,000 15
สารที่ไม่ละลายในกรดไฮโดรคลอริก
800 1
ความขาวสว่างเมื่อแห้ง
การดูดกลืนน้ำมัน
การบรรจุ
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025