ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 402-2532 : แคลเซียมคาร์บอเนตสำหรับอุตสาหกรรมยาง

TIS 402-2532 : Calcium carbonate for rubber industry

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
แคลเซียมคาร์บอเนต
3,800 7
1,500 15
น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา
800 3
800 7
ปริมาณที่ค้างบนแร่งขนาด 125 ไมโครเมตร
400 3
600 1
ปริมาณที่ค้างบนแร่งขนาด 45 ไมโครเมตร
400 3
600 1
ความเป็นด่าง(คำนวณเป็นNa2CO3)
1,000 3
1,000 1
สารที่ไม่ละลายในกรดไฮโดรคลอริค
500 3
800 1
เหล็ก
600 2
1,000 15
ทองแดง
600 2
1,000 15
แมงกานีส
600 2
1,000 15
ความชื้น
200 2
400 3
การบรรจุ
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025