ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 357-2551 : สีรองพื้นสำหรับงานไม้

TIS 357-2551 : Priming paint for wood

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ผงสี
650 30
สารที่ไม่ระเหย
500 7
ผงหยาบและฝาที่ค้างบนแร่งขนาด 45 ไมโครเมตร
1,000 7
ความละเอียด
300 7
ความข้นเหลว
600 7
ระยะเวลาการแห้งที่ผิว
300 7
ระยะเวลาการแห้งแข็ง
300 7
การสะท้อนแสงที่มุม 45 องศา
500 7
กำลังซ่อนแสง
500 7
จุดวาบไฟ
800 7
ตะกั่ว
600 30
ปรอท
1,000 30
แคดเมียม
600 7
โครเมียมเฮกซะวาเลนต์
1,500 30
ภาวะในภาชนะบรรจุ
250 7
สมบัติในการทาด้วยแปรง
600 7
สมบัติในการพ่น
600 7
ความดัดโค้ง
600 7
ความติดแน่น
600 7
สมบัติในการป้องกันการซึม (sealing property)
600 7
ความทนน้ำ
600 7
การเกิดฝาสี
400 7
เสถียรภาพต่อการเก็บภาวะปกติ
500 180
เสถียรภาพต่อการเก็บวิธีเร่งภาวะ
1,250 7
การบรรจุ
100 1
ปริมาตรสุทธิ
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025