ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 332-2537 : เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง

TIS 332-2537 : Dry chemical portable fire extinguishers

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
200 1
100 1
สารที่บรรจุ
400 3
400 1
สมรรถนะที่ต้องการ :การฉีด
550 1
400 1
สมรรถนะที่ต้องการ : การดับเพลิง : ค่าทดสอบ (ประเภท) : A
2,000 30
500 1
สมรรถนะที่ต้องการ : การดับเพลิง : ค่าทดสอบ (ประเภท) : B
2,000 30
400 1
สมรรถนะที่ต้องการ : การดับเพลิง : ค่าทดสอบ (ประเภท) : C
3,000 15
สมรรถนะที่ต้องการ : ค่าวัสดุ : ไม้
2,000 15
สมรรถนะที่ต้องการ : ค่าวัสดุ : น้ำมัน
500 1
สมรรถนะที่ต้องการ : เวลาการฉีด
550 120
2,500 15
ความทนความดัน
600 1
4,500 15
การรั่วของก๊าซ
200 2
1,000 7
ครื่องหมายและฉลาก
200 1
500 1
ลักษณะทั่วไป เครื่องหมายและฉลาก
200
สารที่บรรจุ
400
การรั่วของก๊าซ
200
สมรรถนะในการใช้งานและเวลาฉีด
550
เครื่องดับเพลิง : ก้านและอุปกรณ์ติดผนังครบชุด
160
เครื่องดับเพลิง : อุปกรณ์แสดงความดัน
160
เครื่องดับเพลิง : ระยะทางที่ฉีดได้ไกล,เมตร
200
เครื่องดับเพลิง : สมรรถนะในการใช้งานและเวลาฉีด
550
เครื่องดับเพลิง : น้ำหนักผงเคมีที่บรรจุ,ปอนด์
400
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025