ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 327-2553 : สีเคลือบเงาแอลคีด

TIS 327-2553 : Alkyd gloss enamel

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
คุณลักษณะทางปริมาณ สารที่ไม่ระเหย
400 3
คุณลักษณะทางปริมาณ น้ำ
600 5
คุณลักษณะทางปริมาณ ความหนืด
600 1
คุณลักษณะทางปริมาณ ความละเอียด
400 3
คุณลักษณะทางปริมาณ ระยะเวลาการแห้ง แห้งที่ผิว
300 3
คุณลักษณะทางปริมาณ ระยะเวลาการแห้ง แห้งแข็ง
300 3
คุณลักษณะทางปริมาณ ความเงาวัดที่มุม 60 องศา
600 2
คุณลักษณะทางปริมาณ จุดวาบไฟ
800 1
คุณลักษณะทางปริมาณ กำลังซ่อนแสง
800 3
คุณลักษณะทางปริมาณ ตะกั่ว
600 15
คุณลักษณะทางปริมาณ ปรอท
1,000 15
คุณลักษณะทางปริมาณ แคดเมียม
600 15
คุณลักษณะทางปริมาณ โครเมียมเฮกซะวาเลนต์
1,500 15
สี
400 1
ภาวะในภาชนะบรรจุ
300 1
เสถียรภาพเมื่อทำให้เจือจาง
600 1
สมบัติในการทาด้วยแปรง
600 1
สมบัติในการพ่น
600 1
ความทนการดัดโค้ง
600 3
ความทนการขูดขีด
600 3
ความทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศ
1,250 7
เสถียรภาพต่อการเก็บ ในภาวะปกติ
500 180
เสถียรภาพต่อการเก็บ โดยวิธีเร่งภาวะ
2,200 30
ความทนเชื้อรา
1,000 45
การบรรจุ
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025