ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 285 เล่ม 49-2539 : วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 49 การวัดความหนืดของของเหลวโปร่งใสโดยวิธีจับเวลาการเคลื่อนที่ของฟองอากาศ

TIS 285 เล่ม 49-2539 : Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 49 Viscosity of transparent liquids by bubble, method time

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
การวัดความหนืดของเหลวโปร่งใสโดยวิธีจับเวลาการเคลื่อนที่ของฟองอากาศ
600 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025