ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 285 เล่ม 48-2539 : วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 48 การวัดของเหลวโปร่งใส (สเกลสีการ์ดเนอร์)

TIS 285 เล่ม 48-2539 : Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 48 Colour of transparent liquids (gardner colour scale)

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
การวัดของเหลวโปร่งใส (สเกลสีการ์ดเนอร์)
400 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025